UNALOME Life Coaching
 

Wat is het Simpson Protocol ?

Ines Simpson (Canada) heeft een briljante manier ontdekt om via diepe hypnose (Esdaile staat) de wortel(s) van een probleem aan te pakken. Het is waarschijnlijk één van de meest holistische, discrete en efficiënte manieren om iemand verder te helpen.

Holistisch : omdat er op mentaal-, emotioneel-, lichamelijk- en spiritueel niveau gewerkt wordt.

Discreet : omdat de cliënt niets hoeft te zeggen (indien gewenst). Er wordt namelijk via vingersignalen (ideomotorisch) een ja/nee communicatie opgezet.

Efficiënt : omdat ALLE mogelijke oorzaken worden aangepakt.

Het is een integrale vorm van therapie die de cliënt in het centrum plaatst. In de eerste sessie wordt er gewerkt met hypnose om een verbinding te kunnen maken met een wijsheid, die wij benoemen als Hoger Bewustzijn.  Eenmaal dat deze verbinding optimaal is en er vlot gecommuniceerd kan worden met het Hoger Bewustzijn, wordt het mogelijk om de oorzaken van een probleem te achterhalen en te helen.  De cliënt staat centraal en gaat dus zelf met begeleiding van het Hoger Bewustzijn het probleem helen.  Dit gegeven is toch wel bijzonder en zorgt ervoor dat er ook holistisch kan gewerkt worden.  Er kan dus op verschillende niveau’s gewerkt worden: op mentaal-, emotioneel-, fysiek-, spiritueel- en informatie niveau.  Dit is ook een levend protocol en wordt zeer frequent bijgestuurd en geoptimaliseerd. 

Sessies kunnen zowel face-to-face als online via Zoom.

 

Kostprijs en bijkomende informatie

Contacteer me voor meer info over de kostprijs en over hypnotherapie in het algemeen.